Положение: MEN’S PHYSIQUE & BIKINI STAR’S 2017

Положение: MEN’S PHYSIQUE & BIKINI STAR’S 2017

Men's Physique Bikini Star's 2017 - 10 дней до старта!!!
MEN’S PHYSIQUE & BIKINI STAR’S 2017

Положение MEN’S PHYSIQUE & BIKINI STAR’S 2017
Team Eastlabs ВСЕГДА поддерживала MEN’S PHYSIQUE BIKINI STAR’S!

А.Тимошенко, Сhief Editor EASTLABS.RU - judge IFBB PRO LEAGUE

2017 IFBB European Championships Бикини

Обсуждение статьи:

AMIX diskusia